Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności w poniższym brzmieniu obowiązuje od dnia 25.05.2018 roku.

Szanując twoją prywatność oraz wypełniając obowiązki ustawowe związane z ochroną danych osobowych poniżej wyjaśniamy, po co i jakie dane gromadzimy oraz w jaki sposób je przetwarzamy, oraz jakie przysługują Ci prawa abyś mógł być pewien, że są u nas bezpieczne.

1. Kto jest Administratorem twoich danych osobowych?

Administratorem twoich danych jest Hippo Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Łukasz Katra wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP:6551433181 i REGON:260209721 Adres: 25-658 Kielce, ul. Pawia 7 lok 29

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z nami pisząc na adres naszej poczty elektronicznej info@hippo-sklep.pl

2. W jakim celu zbieramy Twoje dane?

Złożenie zamówienia lub kontakt z nami może wiązać się z potrzebą przekazania nam Twoich danych osobowych. Dane te zachowujemy w ścisłej poufności i wykorzystujemy jedynie do celów, o których Cię poinformowaliśmy. To ty sam decydujesz o tym, jakie dane nam udostępniasz i z jakich możemy korzystać.

2.1. Dane zbierane w trakcie procesu rejestracji

W celu założenia konta w naszym serwisie i korzystania z jego zalet lub zapisania się do newslettera musisz się zarejestrować. Podczas rejestracji poprosimy Cię o podanie Twoich danych osobowych, które są niezbędne do realizacji usługi z jakiej zamierzasz skorzystać.

Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę będziemy także przetwarzać udostępnione przez Ciebie dane w celach marketingowych czyli promocji produktów z naszego sklepu.

2.2. Dane zbierane podczas składania zamówienia wymagane do zawarcia i wykonania umowy

W celu realizacji zamówienia i obsługi transakcji, przekazania powiadomień i niezbędnych informacji dotyczących zamówienia. Podczas składania zamówienia prosimy o podanie twoich danych osobowych w celu jego realizacji. Bez nich nie jesteśmy w stanie obsłużyć i wysłać złożonego przez ciebie zamówienia.
W przypadku obsługi posprzedażnej, obsługi zwrotów bądź rozpatrzenia reklamacji zgodnie z ustawą o prawach konsumenta może się zdarzyć, że z uwagi na specyfikę Twojego żądania będziemy musieli poprosić Cie o inne dane. Podanie ich nie jest obowiązkowe, lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub realizacji żądań, z którymi występujesz.

2.3 Udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania

W przypadku zapytań złożonych za pośrednictwem formularza kontaktowego lub w aplikacji czatu służącego do kontaktu w czasie rzeczywistym w celu identyfikacji i udzielenia odpowiedzi na twoje pytania. Bez nich nie będziemy w stanie udzielić Ci odpowiedzi na przekazane za pośrednictwem formularza lub czatu zapytania.

2.3 Pozostałe Dane pozyskane automatycznie

Podczas korzystania przez Ciebie z naszego serwisu zbieramy i gromadzimy informacje takie jak: Twój adres IP, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania z Serwisu, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu. Dane zbierane w dziennikach serwera (logach serwera) służą nam do prawidłowego filtrowania ruchu na naszej stronie i eliminowania możliwości ataków spamerskich, chwilowych przeciążeń serwera na skutek ataku DDoS, blokowania rozpowszechniania wirusów i złośliwego kodu. To dzięki temu przebywanie na naszych stronach jest bezpieczne.

3. Na jakiej podstawie przetwarzamy twoje dane

Wszelkie zbierane przez nas dane przetwarzamy zgodnie z celem, w jakim zostały one zebrane oraz na podstawie właściwych przepisów prawa. Podstawą uprawniającą nas do przetwarzania Twoich danych osobowych może być:

- Twoja zgoda – Zawarta między nami umowa (którą jest też świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem serwisu) – obowiązek prawny – prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas lub przez osobę trzecią

Przetwarzanie danych na podstawie zgody

Ilekroć będziemy Cię pytali o zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, prawną podstawą uprawniającą nas do przetwarzania danych będzie Twoja zgoda.

Przetwarzanie danych na podstawie umowy

Będziemy przetwarzać Twoje dane, gdy jest to niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, której jesteś stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy. Na tej samej podstawie będziemy też przetwarzali Twoje dane, które nam udostępnisz w trakcie udziału w organizowanych przez nas konkursach, loteriach i plebiscytach.

Obowiązek prawny

W pewnych szczególnych sytuacjach musimy przetwarzać Twoje dane z uwagi na konieczność realizacji spoczywających na nas obowiązków prawnych.
Będą to sytuacje, w których musimy przechowywać Twoje dane np. dane wynikające z wystawionych faktur ze względów rozliczeniowo-podatkowych, czy dane przekazane przez Ciebie w związku w wygraną w konkursach.

Prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas lub przez osobę trzecią

Twoje dane będą przez nas przetwarzane, gdy będzie to niezbędne do celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez nas lub przez osoby trzecie.

Nie będziemy jednak przetwarzać Twoich danych osobowych w sytuacji, gdy okaże się, że nadrzędny charakter wobec naszych interesów i ww. interesów osoby trzeciej będą miały Twoje interesy lub Twoje podstawowe prawa i wolności.

Na podstawie naszego uzasadnionego interesu będziemy przetwarzać Twoje dane dla celów publikacji nieprofilowanych reklam naszych towarów, jak też dla celów dochodzenia praw i obrony przed roszczeniami, dla celów dowodowych i archiwalnych.

Na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu będziemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w celach analitycznych, co będzie polegało na badaniu i analizie ruchu w naszym serwisie, prowadzenia badań rynku i badań opinii. Badania te wykonujemy sami lub zlecamy zewnętrznym firmom badawczym. Wyniki badań mają formę zagregowaną i co do zasady zanonimizowaną.

4. Czy podanie danych jest obowiązkowe?

W przypadku zawarcia i wykonywania umowy pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).

W sytuacji, gdy pozyskujemy Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jest ona całkowicie dobrowolna. Jeśli nie wyrazisz zgody, o którą prosimy wówczas nie podejmiemy działań których dotyczy ta zgoda. Możesz cofnąć wyrażoną zgodę w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Komu udostępniamy twoje dane?

W niektórych sytuacjach przekazujemy Twoje dane osobowe podmiotom trzecim. Odbiorcami Twoich danych są lub mogą być:

- nasi upoważnieni współpracownicy, którym, Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli oni wykonać swoje obowiązki np. prawidłowe przygotowanie i zaadresowanie zamówienia – podmioty, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający), będą to np. podmioty świadczące usługi analityczne i badania opinii w Internecie, podmioty wykonujące kampanie mailingowe, agencje reklamowe – inni odbiorcy danych – np. nasi podwykonawcy, banki, doradcy podatkowi, kancelarie prawne, firmy kurierskie, firmy obsługujące szybkie płatności – organy publiczne, w tym Policja, izba celna, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami

6. Jak długo będziemy przechowywać twoje dane?

Czas przez jaki będziemy przechowywać twoje dane uzależniony jest od celu w jakim są przetwarzane

- Jeśli w wyniku zawartej z nami umowy lub w związku z udziałem w konkursie/plebiscycie/loterii nabędziesz od nas towar lub usługę, wówczas będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres 6 lat z uwagi na przepisy prawa podatkowego, z uwagi na terminy przedawnienia roszczeń oraz z uwagi na przepisy ustawy o grach hazardowych (przy loteriach).

- W pozostałym zakresie, za wyjątkiem danych z plików cookies, będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu cofnięcia Twojej zgody, wyrażenia sprzeciwu lub do czasu żądania usunięcia danych, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat od czasu Twojej ostatniej aktywności w naszym serwisie.

Informacje wynikające plików cookies będą przechowywane w przeglądarce Twego urządzenia końcowego przez okres 1 roku. Możesz także w każdej chwili skasować je samodzielnie, korzystając z ustawień przeglądarki internetowej

Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

7. Jakie masz prawa?

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługują Ci uprawnienia. Możesz z nich skorzystać, jak również uzyskać więcej wyjaśnień, kontaktując się z nami wysyłając wiadomość e-mail na adres info@hippo-sklep.pl lub listownie na adres Hippo PHU ul. Pawia 7 lok 29, 25-658 Kielce.
Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy odpowiedzi.

W związku z przetwarzaniem twoich danych przysługuje Ci prawo do:

- żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) – prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingowych – prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód ku temu – prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych – jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy przed jej cofnięciem

Aby wykonać swoje uprawnienie do cofnięcia zgody, możesz skorzystać z maila kontaktowego info@hippo-sklep.pl

Cofnięcie zgody w odniesieniu do regulaminu będzie oznaczało skasowanie Twego konta w danym Serwisie i usunięcie podanych przez Ciebie danych osobowych. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy będziemy uprawnieni do przechowywania tych danych na innej podstawie prawnej, jak też nie dotyczy to sytuacji, gdy skorzystasz z prawa do ograniczenia przetwarzania Twoich danych.

Po wycofaniu zgody drogą mailową prześlemy Ci niezwłocznie potwierdzenie wpływu Twojego oświadczenia o cofnięciu zgody. Informujemy jednak, że przetworzenie Twojego żądania wycofania zgody może zająć nam do 2 dni roboczych od otrzymania przez Ciebie naszego potwierdzenia.

Jeżeli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, możesz po 25 maja 2018 r. wnieść skargę do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych.

8. Opis narzędzi podmiotów współpracujących

W celu świadczenia przez nas naszych usług oraz ich ulepszania i analizy posiłkujemy się także usługami i narzędziami innych podmiotów. Podmioty te realizują określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszym serwisie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

Poniżej przedstawiamy informacje na temat wykorzystywanych przez nas z usług i narzędzi, o których powinieneś wiedzieć w zakresie związanym z ochroną Twoich danych osobowych:

Analityka

Google Analytics

W naszym serwisie używamy narzędzia Google Analitycs dostarczanego przez Google Inc. z siedzibą w USA. Jest to usługa webanalityczna, która jest wykonywana przez Google (Google jest tutaj procesorem) na naszą rzecz przy wykorzystaniu plików cookies. Informacje wytworzone przez pliki cookie na temat Twojego korzystania z Serwisu, których opis znajdziesz tu policies.google.com/privacy?hl=pl, są przekazywane i zapisywane na serwerze Google w USA. W naszym serwisie aktywowano anonimizację adresów IP, która powoduje wcześniejsze skrócenie adresów IP użytkowników Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko wyjątkowo przekazywany będzie pełny adres IP do serwera Google w USA i tam skracany. Anonimizacja następuje bezpośrednio po odebraniu danych, jeszcze przed ich zapisaniem. Na nasze zlecenie Google będzie wykorzystywał pozyskane informacje w celu weryfikacji korzystania przez Ciebie z naszych usług, tworzenia raportów o ich funkcjonalności i w celu świadczenia dodatkowych usług na naszą rzecz związanych z korzystaniem z usług cyfrowych lub Internetu, w szczególności raportów Google Analytics dotyczących świadczonych usług według kryteriów demograficznych i zainteresowań. Adres IP przekazywany przez twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie połączony z innymi danymi Google.

Informujemy, że możesz zapobiec zapisywaniu danych, które zostały pozyskane przy pomocy cookie oraz danych (w tym również adres IP) związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Google, i zapobiec przetwarzaniu danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod adresem: tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

HotJar

Do zapisywania ścieżek interakcji z naszymi Serwisami oraz przeprowadzania ankiet dotyczących serwisu i produktów używamy narzędzia HotJar, dostarczanego przez Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europe, support@hotjar.com. Jest to narzędzie, które anonimowo zapisuje aktywność losowo dobieranych użytkowników naszego serwisu. Zbierane przez nie dane analizujemy w przypadku zmiany wyglądu / funkcjonalności naszego serwisu, wspomagając rozwiązywanie problemów, z którymi mogą spotkać się użytkownicy, w celu polepszania jakości funkcjonowania witryny. Listę danych zbieranych przez naszego partnera znajdziesz tutaj: hotjar.com/privacy.

Informujemy, że możesz zrezygnować z monitorowania Twojej aktywności na stronie hotjar.com/opt-out lub włączając opcję „do not track” w ustawieniach przeglądarki internetowej. (support.mozilla.org/pl/kb/jak-zatrzymac-sledzenie-przez-strony-internetowe, support.google.com/chrome/answer/2790761?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl,)

Piksel Facebooka

Do mierzenia skuteczności reklamowania naszych Serwisów za pośrednictwem platformy Facebook oraz optymalizacji pojawiających się tam naszych reklam korzystamy z Piksela Facebooka. Jest to narzędzie, które pomaga nam mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w naszym serwisie. Dane z piksela wykorzystujemy w poniższym zakresie:

emisja reklam wśród właściwej grupy odbiorców,
tworzenie grup odbiorców reklam,
analizowanie tego, co zdarzyło się w wyniku kliknięcia w reklamę,
używania innych narzędzi reklamowych Facebooka.

Informacje o danych zbieranych przez naszego partnera znajdziesz tutaj: facebook.com/business/gdpr#faqs , w zakładce „Jakie dane gromadzi piksel?”.

9. Wtyczki społecznościowe i czat

Na niektórych stronach naszego serwisu stosowane są tzw. wtyczki społecznościowe do mediów społecznościowych takich jak Facebook, Google+, Pinterest, Twitter. Za pomocą tych funkcji możesz podzielić się treściami ze znajomym z danych portali społecznościowych lub je polecić.

Przy korzystaniu z tych wtyczek społecznościowych, jak np. przycisk Facebook „Lubię to”, przycisk Google+ lub Pin It, mogą zostać w niżej opisany sposób pobrane dane osobowe przez te portale społecznościowe.

Przy przeglądaniu treści naszego serwisu, w których zintegrowana została wtyczka społecznościowa, serwis społecznościowy nawiązuje bezpośrednie połączenie z wyszukiwarką. Poprzez to serwis społecznościowy otrzymuje m.in. informacje, że odwiedziłeś nas z danego adresu IP lub ID urządzenia. Następuje to niezależnie od tego, czy jesteś w danym momencie zalogowany lub w ogóle zarejestrowany w danym portalu społecznościowym.

Jeżeli jesteś równocześnie zalogowany w danym serwisie społecznościowym, serwis społecznościowy automatycznie przyporządkowuje Twoje odwiedziny na stronie do Twojego profilu. Również gdy skorzystasz z wtyczek społecznościowych i np. polecisz artykuł bądź inne treści, serwis społecznościowy może przyporządkować te informacje do Twojego profilu. Jeśli nie chcesz, aby serwis społecznościowy przypisał wizytę na naszych stronach do Twojego danego konta użytkownika, powinieneś wylogować z danego serwisu na czas korzystania z naszej strony.

Wskazujemy, że dane pobierane w związku z wtyczkami społecznościowymi mogą zostać wymieniane jedynie pomiędzy Twoją wyszukiwarką a operatorem portalu społecznościowego. Nie posiadamy żadnej wiedzy o treści pobieranych i przekazywanych danych. Z tego powodu zalecamy Ci lekturę aktualnych wskazówek dotyczących ochrony danych osobowych niżej wskazanych operatorów serwisów społecznościowych.

Na naszych stronach stosowany jest m.in. tzw. przycisk „Lubię to” spółki Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland. Politykę prywatności Facebooka znajdziesz pod adresem: facebook.com/policy.php.

Przycisk Google+ obsługiwany jest przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Odpowiednia polityka prywatności znajduje się pod adresem: developers.google.com/+/web/buttons-policy.

Mogą Państwo skorzystać również z usługi Twitter spółki Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600,0 San Francisco, CA 94107; polityka prywatności pod adresem: twitter.com/privacy.

A także z przycisku Pin It obsługiwanego przez spółkę Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA; polityka prywatności pod adresem policy.pinterest.com/pl/privacy-policy

Na stronie dostępny jest też widżet czatu umożliwiający rozmowę z konsultantem w czasie rzeczywistym polityka prywatności pod adresem tawk.to/privacy-policy/

10. Prywatność dzieci

Aktywne korzystanie z serwisu poprzez składanie zamówień i podawanie danych osobowych nie jest przeznaczone dla dzieci poniżej 16 roku życia. Z tych względów informujemy, że jeśli dowiemy się, że bez zgody opiekunów prawnych przetwarzamy dane osobowe dzieci poniżej 16 roku życia podejmiemy odpowiednie kroki w celu jak najszybszego usunięcia tych danych.

Nie przetwarzamy świadomie danych osobowych dzieci poniżej 16 roku ich życia bez ważnej zgody ich opiekunów prawnych.

11. Bezpieczeństwo danych

Przywiązujemy wielką wagę do bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, żeby chronić Twoje dane przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem, przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem oraz ich utratą. Żaden sposób przesyłania danych przez Internet i żaden sposób elektronicznego lub fizycznego przechowywania nie jest jednak całkowicie bezpieczny.

12. Zmiany w polityce prywatności

Z powodu rozwijania serwisu, wdrażania nowych technologii oraz poprzez możliwe zmiany w przepisach prawa lub w wyniku proces nieustannego doskonalenia serwisu w przyszłości będziemy mogli, a czasem będziemy musieli, wprowadzać modyfikacje w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na tej stronie serwisu a wzmianka na temat zmiany zostanie opublikowana w sekcji aktualności. Nowe brzmienie Polityki prywatności będzie obowiązywało od dnia jej opublikowania. Istotne zmiany będą odpowiednio wyróżnione przez pierwszych 30 dni od dnia ich wprowadzenia. Z powyższych względów zalecamy okresowe przeglądanie Polityki Prywatności. O tym od kiedy obowiązuje dana wersja można dowiedzieć się sprawdzając datę rozpoczęcia jej obowiązywania, która znajduje się w nagłówku dokumentu.

Polityka cookies

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisów internetowych http://hippo-sklep.pl (w dalszej części zwanego „Serwisem”) stosuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

b) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

3. W ramach naszych serwisów internetowych możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego, a następnie wykorzystywane przez współpracujących ze stroną reklamodawców, przez firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

x

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności i Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.